zdjecie

-

miejscowość: Wereszcze Duże
cena: 77 000,00 zł

cena: 77 000,00 PLN
Podatek od czynności cywilnoprawnych: 1 540,00 PLN
Wynagrodzenie agencji: 2 310 000,00 PLN - VAT od wynagrodzenia agencji: 531 300,00 PLN
Spółdzielcze - własnościowe prawo Własność
Wynagrodzenie notariusza: 547,50 PLN Wynagrodzenie notariusza: 1 095,00 PLN
VAT od wynagrodzenia notariusza: 125,93 PLN VAT od wynagrodzenia notariusza: 251,85 PLN
Opłata sądowa za wpis do księgi wieczystej.
Wpis do rejestru sądowego: 200 PLN
Cena końcowa: 2 920 513,43 PLN Cena końcowa: 2 921 386,85 PLN

Uwaga - Kalkulator ma na celu w uproszczeniu przedstawić opłaty związane z zakupem nieruchomości, nie uwzględnia on np.: opłaty za wypisy aktu notarialnego (około 50-200 zł), ewentualnych kosztów kredytu.
Podane ceny są kwotami urzędowymi (z wyłączeniem prowizji agencji). Zapytaj doradcę o obniżenie kosztów.